Sponsorzy

 

Mecenat

 
 
 
Zrealizowano z udziałem środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
 

Partner główny

 

 
 
   Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 
 

Sponsor fundacji Canor

 

 
 
 

Partnerzy i mecenasi

 Gmina Świebodzin
 
   

Partner dnia finałowego

 
 
 
 
 
   

Patroni medialni

 
 
 

Partnerzy wykonawczy

 
 
 
 
 
 
 

Organizator